đồ da cá sấu

Làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Điều 101, Luật Đất đai 2013 quy định, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được làm sổ đỏ cho đất.

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận và không phải đóng tiền sử dụng đất:

  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 1/7/2014.
  • Được UBND phường, xã, thị trấn nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.
  • Người sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận và có thể phải đóng tiền sử dụng đất:

  • Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2014.
  • Người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai.
  • Được phường, xã, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những nơi đã có quy hoạch.
Đất mua sau thời điểm 1/7/2014 vẫn được xem xét làm sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *